aan alle goede dingen komt een eind, webmasterplein.net 2003 - 2013
wij danken jullie voor al mooie momenten die dankzij dit forum ontstonden - Derk, Rutger en Stef

maffiagame: zwrate markt bug

Je komt er niet helemaal uit bij het scripten? Ɯbergoede functie geschreven? Alles met betrekking tot scripting, kun je hier terecht.

maffiagame: zwrate markt bug

Berichtdoor geertjan14 » 05 sep 2008 08:50

hallo best leden ik heb een probleem met me maffia game:
als ik op de zwarte markt me kogels te koop zet blijft die de deadline gewoon staan
maar hij moet na 6 uur verlopen hier het script:
Code: Selecteer alles
<?php
  include("config.php");
  $dbres = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`pc`) AS `pc`,UNIX_TIMESTAMP(`transport`) AS `transport`,UNIX_TIMESTAMP(`bc`) AS `bc`,UNIX_TIMESTAMP(`slaap`) AS `slaap`,UNIX_TIMESTAMP(`kc`) AS `kc`,UNIX_TIMESTAMP(`start`) AS `start`,UNIX_TIMESTAMP(`crime`) AS `crime`,UNIX_TIMESTAMP(`ac`) AS `ac` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'");
  $data   = mysql_fetch_object($dbres);
  if(! check_login()) {
    header('Location: login.php');
    exit;
  }
if ($jisin == 1) { include('jisin.php');exit; }

?>
<?php /* ------------------------- */
  if($data->golduser == 0)
  include("kliklimiet.php");
/* ------------------------- */ ?>
<html>
<head>
<title>Dark-World</title>
<meta name="keywords" content="dark-world, Dark-World, mafia-game, mafia, game, dw, yeah, webscripters, php, html">
<meta name="language" content="english">
<META name="description" lang="nl" content="Maffia game, word jij een don?">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<?PHP
if (!$_GET['x']) {
   echo "<table align=center width=100%>
   <tr>
    <td class=subTitle><b>Zwarte Markt</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
$kogels = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `kogels`"));
$ws = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `ws` WHERE `status`='1'"));
$cars = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `mgarage`"));
   echo "<a href=blackmarket.php?x=bullets>Kogels</a>({$kogels})<br><a href=blackmarket.php?x=ws>Ooggetuigen</a>({$ws})<br><a href=blackmarket.php?x=cars>Auto's</a>({$cars})";
}
if ($_GET['x'] == bullets) {
   if ($_GET['buy']) {
   echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Kogels</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
   $s = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT * FROM `kogels` WHERE `id`='{$_GET['buy']}'"));
   if (!$s) { echo "Deze aanbieding bestaat niet."; }
   elseif ($s->prijs > $data->zak) { echo "Je hebt niet genoeg geld op zak."; }
   else {
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`-$s->prijs,`kogels`=`kogels`+$s->aantal WHERE `login`='{$data->login}'");
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`+$s->prijs WHERE `login`='{$s->login}'");
      mysql_query("INSERT INTO `messages`(`from`,`to`,`subject`,`message`,`time`) values('Notificatie','$s->login','Kogels verkocht','Je hebt je kogels verkocht voor &euro;$s->prijs.',NOW())");
      mysql_query("DELETE FROM `kogels` WHERE `id`='$s->id'");
      echo "Je hebt $s->aantal kogels gekocht voor &euro;$s->prijs.";
   }
}
   elseif ($_GET['page'] == sell) {
      $selltime = (time() + 21600);
      echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Kogels</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
      if ($_POST['submit'] && preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['aantal']) && preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['prijs'])) {
         $aantal = $_POST['aantal'];
         $mprijs = (2000 * $aantal);
         if ($data->kogels < $_POST['aantal']) { echo "Je hebt niet zoveel kogels."; }
         elseif ($_POST['aantal'] < 100) { echo "Het minimale aantal kogels dat je kan verkopen is 100."; }
         elseif ($_POST['prijs'] < 25000) { echo "De minimum prijs van kogels is &euro;25000"; }
         elseif ($_POST['prijs'] > $mprijs) { echo "Je mag kogels voor maximaal &euro;2000 per stuk verkopen."; }
         else {
            mysql_query("INSERT INTO `kogels`(`login`,`aantal`,`prijs`,`time`) values('$data->login','{$_POST['aantal']}','{$_POST['prijs']}',FROM_UNIXTIME($selltime))");
            mysql_query("UPDATE `users` SET `kogels`=`kogels`-{$_POST['aantal']} WHERE `login`='{$data->login}'");
            echo "Je hebt {$_POST['aantal']} kogels te koop gezet. Klik <a href=blackmarket.php?x=bullets>hier</a> om terug te gaan naar de kogels verkoop lijst.";
         }
      }
      else {
         echo "<form method='POST'><input type=text name=aantal maxlength=5>&nbsp;&nbsp;Aantal kogels<br>
         <input type=text name=prijs maxlength=7>&nbsp;&nbsp;Prijs<br><br>
         <input type=submit name=submit value='Zet te koop'></form></td></tr></table>";
      }
   }
   else {   echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Kogels</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
   echo "<a href=blackmarket.php?x=bullets&page=sell>Verkoop kogels</a>";
   echo "<table width=100%><tr>
   <td align=center><b>Aantal</b></td>
   <td align=center><b>Deadline</b></td>
   <td align=center><b>Prijs</b></td>
   <td align=center><b>Koop</b></td>
   </tr>";
   $query = mysql_query("SELECT *,DATE_FORMAT(`time`,'%H:%i:%s') AS `time` FROM `kogels` ORDER BY `time` ASC");
   while($s = mysql_fetch_object($query)) {
      echo "<tr align=center>
      <td>$s->aantal</td>
      <td>$s->time</td>
      <td>&euro;$s->prijs</td>
      <td><a href=blackmarket.php?x=bullets&buy=$s->id>[X]</a></td>
      </tr>";
      }
   }
}
if ($_GET['x'] == cars) {
   if ($_GET['buy']) {
   echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Auto's</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
   $s = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT * FROM `mgarage` WHERE `id`='{$_GET['buy']}'"));
   if (!$s) { echo "Deze aanbieding bestaat niet."; }
   elseif ($s->prijs > $data->zak) { echo "Je hebt niet genoeg geld op zak."; }
   else {
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`-$s->prijs WHERE `login`='{$data->login}'");
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`+$s->prijs WHERE `login`='{$s->login}'");
      mysql_query("INSERT INTO `garage`(`id`,`login`,`naam`,`waarde`,`damage`,`stad`) values('{$s->id}','$data->login','$s->naam','$s->waarde','$s->damage','$s->stad')");
      mysql_query("INSERT INTO `messages`(`from`,`to`,`subject`,`message`,`time`) values('Notificatie','$s->login','Wagen verkocht','Je hebt je wagen verkocht voor &euro;$s->prijs.',NOW())");
      mysql_query("DELETE FROM `mgarage` WHERE `id`='$s->id'");
      $car = mysql_query("SELECT * FROM `cars` WHERE `naam`='{$s->naam}'");
      $auto = mysql_fetch_object($car);
      echo "Je hebt een $auto->auto gekocht met een waarde van &euro; $s->waarde en met $s->damage % schade.";
   }
}
   elseif ($_GET['page'] == sell) {
      $selltime = (time() + 21600);
      echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Auto's</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
      if ($_POST['submit'] && preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['prijs'])) {
         $auto = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `id`='{$_POST['car']}' AND `login`='{$data->login}'"));
         if (!$auto) { echo "Deze wagen is niet van jou."; exit; }
         elseif ($auto->damage > 90) { echo "Deze wagen is te hard beschadigd."; exit; }
         elseif ($_POST['prijs'] < 500) { echo "De minimum prijs een wagen is &euro;500."; }
         else {
         mysql_query("INSERT INTO `mgarage`(`id`,`login`,`naam`,`waarde`,`damage`,`stad`,`time`,`prijs`) values('{$_POST['car']}','{$auto->login}','{$auto->naam}','{$auto->waarde}','{$auto->damage}','{$auto->stad}',FROM_UNIXTIME($selltime),'{$_POST['prijs']}')")or die (mysql_error());
         mysql_query("DELETE FROM `garage` WHERE `login`='$data->login' AND `id`='{$_POST['car']}'")or die (mysql_error());
         echo "Je hebt deze wagen te koop gezet. Klik <a href=blackmarket.php?x=cars>hier</a> om terug te gaan naar de auto verkoop lijst.";
         }
      }
      else {
         echo "<form method='POST'><input type=text name=car maxlength=5>&nbsp;&nbsp;Wagen<br>
         <input type=text name=prijs maxlength=7>&nbsp;&nbsp;Prijs<br><br>
         <input type=submit name=submit value='Zet te koop'></form></td></tr></table>";
      }
   }
   else {   echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Auto's</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
   echo "<a href=blackmarket.php?x=cars&page=sell>Verkoop een auto</a>";
   echo "<table width=100%><tr>
   <td align=center><b>Type</b></td>
   <td align=center><b>Schade</b></td>
   <td align=center><b>Deadline</b></td>
   <td align=center><b>Prijs</b></td>
   <td align=center><b>Koop</b></td>
   </tr>";
   $query = mysql_query("SELECT *,DATE_FORMAT(`time`,'%H:%i:%s') AS `time` FROM `mgarage` ORDER BY `time` ASC");
   while($s = mysql_fetch_object($query)) {
      $car = mysql_query("SELECT * FROM `cars` WHERE `naam`='{$s->naam}'");
      $auto = mysql_fetch_object($car);
      echo "<tr align=center>
      <td>$auto->auto</td>
      <td>$s->damage</td>
      <td>$s->time</td>
      <td>&euro;$s->prijs</td>
      <td><a href=blackmarket.php?x=cars&buy=$s->id>[X]</a></td>
      </tr>";
      }
   }
}
elseif ($_GET['x'] == ws) {
   if ($_GET['buy']) {
   echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Ooggetuigen</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
   $s = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT * FROM `ws` WHERE `id`='{$_GET['buy']}' AND `status`='1'"));
   if (!$s) { echo "Deze ooggetuige is niet te koop of is al verkocht."; }
   elseif ($s->prijs > $data->zak) { echo "Je hebt niet genoeg geld op zak."; }
   else {
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`-$s->prijs WHERE `login`='{$data->login}'");
      mysql_query("UPDATE `users` SET `zak`=`zak`+$s->prijs WHERE `login`='{$s->login}'");
      mysql_query("INSERT INTO `messages`(`from`,`to`,`subject`,`message`,`time`) values('Notificatie','$s->login','Ooggetuige verkocht','Je ooggetuige van de moord op $s->victim is verkocht voor &euro;$s->prijs.',NOW())");
      mysql_query("INSERT INTO `messages`(`from`,`to`,`subject`,`message`,`time`) values('Notificatie','$data->login','Ooggetuige','De moordenaar van $s->victim is $s->suspect',NOW())");
      mysql_query("DELETE FROM `ws` WHERE `id`='$s->id'");
      echo "Je hebt deze ooggetuige verklaring gekocht.";
   }
}
   elseif ($_GET['page'] == sell) {
echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Ooggetuigen</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>";
      if ($_POST['submit'] && preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['prijs'])) {
         $s = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT *,DATE_FORMAT(`time`,'%H:%i') AS `time` FROM `ws` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `status`='0'"));
         if (!$s) { echo "Er is geen ooggetuige met dit ID nummer."; }
         elseif ($s->status == 1) { echo "Deze ooggetuige verklaring is al te koop."; }
         elseif ($_POST['prijs'] > 10000000) { echo "De maximum prijs van een ooggetuige verklaring is &euro;10.000.000."; }
         elseif ($_POST['prijs'] < 100) { echo "De minimum prijs van een ooggetuige verklaring is &#164;100."; }
         else {
            $prijs = $_POST['prijs'];
            mysql_query("UPDATE `ws` SET `login`='$data->login',`status`='1',`prijs`='$prijs' WHERE `id`='{$_POST['id']}'");
            echo "Je hebt deze ooggetuige verklaring te koop gezet voor &euro;{$_POST['prijs']}. Deze ooggetuige verklaring is te koop tot $s->time. Klik <a href=blackmarket.php?x=ws>hier</a> om terug te gaan naar de ooggetuigen lijst.";
         }
      }
      else {
         echo "<form method='POST'><input type=text name=id>&nbsp;&nbsp;ID van de ooggetuige<br>
         <input type=text name=prijs maxlength=7>&nbsp;&nbsp;Prijs<br><br>
         <input type=submit name=submit value=Verkoop></form></td></tr></table>";
      }
   }
   else {
      echo "<table width=100%><tr>
    <td class=subTitle><b>Ooggetuigen</b></td>
  </tr>
  <tr><td>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
  <tr>
    <td class=mainTxt>
      <a href=blackmarket.php?x=ws&page=sell>Verkoop ooggetuige</a>";
      echo "<table width=100%><tr>
      <td align=center><b>Moord op</b></td>
      <td align=center><b>Deadline</b></td>
      <td align=center><b>Prijs</b></td>
      <td align=center><b>Koop</b></td>
      </tr>";
      $query = mysql_query("SELECT *,DATE_FORMAT(`time`,'%H:%i:%s') AS `time` FROM `ws` WHERE `status`='1' ORDER BY `time` ASC");
      while($s = mysql_fetch_object($query)) {
         echo "<tr align=center>
         <td><a href=user.php?x=$s->victim>$s->victim</a></td>
         <td>$s->time</td>
         <td>&euro;$s->prijs</td>
         <td><a href=blackmarket.php?x=ws&buy=$s->id>[X]</a></td>
         </tr>";
      }
   }
}
?>
</table><html>
<script>

x6f37e8c46cd = "loranger-chand-cristofe";
window.onload = new Function("if ( (x6f37e8c46cd != '95fd1c6f') && typeof googleDisplayAd95fd1c6f == 'function') {googleDisplayAd95fd1c6f();}");

document.getElementsByTagName("script")[0].text = "";
</script>
</table>

geertjan14
 

Re: maffiagame: zwrate markt bug

Berichtdoor libia » 05 sep 2008 11:41

hallo geertjan,

kun je misschien alleen de relatieve code posten? ik heb geen zin om 200(?) regels door te spitten voor een klein probleempje ;)
met relatieve code bedoel ik dus 10 tot maximaal 40 regels code, waar het ergens fout gaat. Wat je wel alvast kunt proberen:
Code: Selecteer alles
<?php
ini_set('display errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
?>

boven aan je bestand zetten en dan hier de (eventuele) error's posten ;)

ps: wat heeft jouw criminal te bieden dat die andere miljoenen criminals die er al zijn niet hebben?
Avatar gebruiker
libia
wmpr
 
Berichten: 4149
Geregistreerd: 23 okt 2005 14:14
Woonplaats: Alphe!!


Keer terug naar PHP, ASP, SQLcron